گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

به نام خداوندی که قلم و آنچه می‌نگارد را حرمت بخشید

در این فضا سعی بر آن دارم در حوزه ارتباطات و شاخه‌های مرتبط آن
و گاهی
نوشته های شخصی مطالبی را بنویسم و منابعی را ارائه دهم.

* استفاده از مطالب با نام افراد دیگر پسندیده نیست!

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «سمینار و کنفرانس‌ها» ثبت شده است

IT,Multimedia and Communications Conference 2013

جمعه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶ ق.ظ

IT,Multimedia and Communications Conference 2013
25th to 27th June 2013
Bangkok, Thailand
Enquiries: contact@tomorrowpeople.org
Web address: http://www.itcomconference.org
Sponsored by: Tomorrow People Organization

To whom it may concern

IT,Multimedia and Communication Conference is a three day academic and scientific event, aimed to be a place of networking and knowledge sharing among experts in related fields

We welcome academics, researchers, professionals, administrators, educational leaders, policy makers, industry representatives, advanced students, and others interested in the topic