گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

گفتمان ارتباطات

و پدر ارتباط برقرار کرد، گندم خورد

به نام خداوندی که قلم و آنچه می‌نگارد را حرمت بخشید

در این فضا سعی بر آن دارم در حوزه ارتباطات و شاخه‌های مرتبط آن
و گاهی
نوشته های شخصی مطالبی را بنویسم و منابعی را ارائه دهم.

* استفاده از مطالب با نام افراد دیگر پسندیده نیست!

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

انسان‌های باهوش و انسان‌های احمق

چهارشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ

انسانهای باهوش دو دسته هستند: افراد باهوشی که فکر می‌کنند باهوشند و افراد باهوشی که فکر می‌کنند باهوش نیستند. افراد احمق هم دو دسته هستند: افراد احمقی که فکر می‌کنند باهوش نیستند و افراد احمقی که فکر می‌کنند باهوشند. اما...
دسته دیگری هم وجود دارد که افراد بسیار باهوشی هستند که تظاهر می‌کنند احمق‌اند و احمق‌هایی که فکر می‌کنند باهوشند این تظاهر را باور می‌کنند.

Has been learned in Rizal Park